Kontaktinformasjon

Barnas Vel
Anders Hovdengt.7
6153 ØRSTA

Styrar: Ida Brudevoll
Tlf:     700 47560
Mobil  976 35 161
barnasvel@orstabarnehagen.no

Ass.styrar:Edel Moe Finnøy
Tlf.   700 47562
Mob: 90235938
bvass.styrar@orstabarnehagen.no

Klatremus:     468 42 859
Ole Brumm:   902 49 752
Vellemarka:   953 04 358
Solsikka:       902 46 670
Nøtteliten:      902 35 128