Welkom

Algemene ledenvergadering

Toelichting Ouderbijdrage

Welkom op de website Ouderraad van de Oudervereniging Sint Jozef Basisschool Nootdorp

Op school zijn diverse geledingen actief.  Zo hebben we de ouderraad, 
de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. 

Deze website is een van de informatiepunten die we gebruiken als OuderRaad.

NB. Deze site is nog steeds in ontwikkeling. 
Informatie zal de komende tijd beschikbaar komen. 

Een ander informatiepunt is de informatievitrine, waar u de meest actuele informatie kunt vinden. Deze hangen op de gang tussen lokaal 10 en de bibliotheek.
Deze site geeft onder ander een overzicht van de activiteiten, een mogelijkheid tot het stellen van een vraag aan de OR, en heeft een digitale versie van de schoolagenda. Deze laatste kunt u ook zelf beschikbaar krijgen zodat de schoolagenda opgenomen wordt in uw eigen agenda... zo bent u altijd op de hoogte van welke gebeurtenissen er op school zijn.

Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
Subpagina''s (1): OuderRaad