Verzekering


De school heeft een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor de kinderen afgesloten. Bij eventuele problemen wordt altijd eerst de verzekering van het kind zelf aangesproken en pas als dat niet lukt, wordt gebruik gemaakt van de schoolverzekering.
Wij raden ouders aan altijd zelf een WA verzekering af te sluiten.

Overigens is het zo dat dit soort verzekeringen niet altijd alles dekt. Schade aan brillen valt bijvoorbeeld bijna altijd buiten de verzekering. Sieraden en dergelijke worden bij verlies/diefstal vaak niet vergoed. Wellicht is het goed daar rekening mee te houden.