Vervolgonderwijs

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs
De Cito-toets aan het eind van de basisschool is voor ons niet van toepassing.
In het jaar dat uw kind twaalf jaar wordt, zal het in principe van school gaan. Een enkele keer zal op grond van het onderzoek een uitzondering worden gemaakt en krijgt het kind een jaar schoolverlenging. 
De meeste leerlingen zullen een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (VSO-ZMLK) vinden. Sommige leerlingen worden verwezen naar de Praktijkschool voor moeilijk lerende kinderen.

De kinderen die van school gaan krijgen een eindonderzoek. Dit vindt plaats in de maand januari. In november/december krijgen de ouders een pre-advies van de school en in februari krijgen zij van de leerkracht het definitieve advies. Ouders kunnen zich dan oriënteren op de diverse scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) of wellicht op een andere vorm van voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hierbij begeleiding van de school krijgen.