Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs
Voor leerlingen die bij het naar school gaan ernstige belemmeringen ondervinden door hun lichamelijke of verstandelijke handicap, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een school voor speciaal onderwijs. In Nederland zijn veel soorten van speciaal onderwijs. Een korte uitleg:

Voor alle leerlingen is er basisonderwijs.

Voor leerlingen met lichte verstandelijke of lichte gedragsproblemen zij er scholen voor speciaal basisonderwijs.

Voor leerlingen met een (ernstige) handicap zijn er verschillende specifieke vormen van speciaal onderwijs
Deze zijn ingedeeld in vier clusters: 

Cluster 1 voor visueel gehandicapten
Cluster 2 voor auditief gehandicapten en leerlingen met ernstige spraak- taal moeilijkheden
Cluster 3 voor lichamelijk gehandicapten, leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking, meervoudig gehandicapten en kinderen met een chronische ziekte 
Cluster 4 voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en leerlingen met een psychiatrische stoornis.

Cluster 3, zmlk, ook voor MG
De Van Koetsveldschool behoort tot de cluster 3 scholen.
Wij verzorgen onderwijs, ondersteuning en zorg voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB).
Onderaan deze pagina kunt u ons profiel downloaden.

Stichting Orion
Wij zijn een onderdeel van Stichting Orion: Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam. Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties bieden zij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van hun leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke Godsdienst of levensbeschouwing is welkom. Orion is gespecialiseerd in onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte en leerlingen met psychiatrische en/of gedragsstoornissen. Voor meer informatie klik hier.Ċ
Camille van Ruth,
11 jan. 2017 08:21