Schooltijden

Schooltijden
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.45 – 14.15 uur

Lestijden
Op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag maken de leerlingen 5 uur lestijd.
Per week levert dat 25 uur lestijd op (zie schema).

 dag     uren lestijd
 maandag 5
 dinsdag 5
 woensdag 5
 donderdag 5
 vrijdag 
 5
 Totaal 25

Per jaar maken we gemiddeld 38 lesweken. Hierdoor hebben de leerlingen 955 uur lestijd per jaar. Daarmee voldoen we ruim aan de verplichte 930 uur lestijd per jaar.

De groepsroosters zijn op school in de klas in te zien. Uitgangspunt voor het maken van de lesroosters is de tijd die besteed
dient te worden aan de diverse vakgebieden. Er is geregeld controle door de directie op het effectief gebruiken van de
onderwijstijd.

Vakanties en vrije dagen
Klik hier voor informatie over vakanties en vrije dagen.