Schoolgids

Onderaan deze pagina vindt u vier documenten die u ook kunt downloaden. Deze zijn:

De Schoolgids van het lopende schooljaar. 
U leest hierin o.a. wat de doelstellingen en uitgangspunten van de school zijn en hoe we de hoogst haalbare onderwijs opbrengsten bereiken. Daarnaast staan er allerlei praktische zaken in. De schoolgids is voorgelegd aan en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van de school. Misschien dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt, misschien dat u de school al kent omdat uw kind al op onze school zit. In alle gevallen hopen wij dat deze schoolgids u de informatie geeft die u zocht. Mocht u in deze gids echter geen antwoord vinden op uw vraag, aarzel dan niet en neem contact op met school.

De mini-gids (schoolgidsfolder) van dit schooljaar. Deze wordt jaarlijks aan alle ouders uitgedeeld. Hierin staat in het kort allerlei praktische informatie zoals telefoonnummers en belangrijke data.

Het schoolplan 2015-2019. Hierin staat het (meerjarig) beleid beschreven.

In het schoolverslag staat beschreven welke ontwikkeldoelen de school het afgelopen jaar bereikt heeft. In het jaarplan wordt beschreven welke doelen de school gesteld heeft voor het huidige schooljaar. Het schoolverslag en het schoolplan worden in één document gepresenteerd.

U kunt van alle bijlages een geprint exemplaar aan de school vragen.

Ċ
Jelka Bröcheler,
15 jul. 2019 05:13
Ċ
Jelka Bröcheler,
16 sep. 2019 01:12
Ċ
Jelka Bröcheler,
16 sep. 2019 01:12