Indicatie

De toelaatbaarheid tot onze school wordt bepaald door een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling.
Deze bepaalt de toelaatbaarheid aan de hand van het aangeleverde dossier. Zij doet binnen 8 weken een uitspraak.
Bij een negatieve beschikking is een kind niet plaatsbaar op onze school. Ouders kunnen wel in beroep gaan tegen deze uitspraak.

Wanneer de Commissie voor Indicatiestelling een positieve beschikking af geeft, staat op de beschikking tot wanneer deze geldig is. In het laatste jaar dient opnieuw een beschikking aangevraagd te worden. Dit wordt ook wel een herindicatie genoemd. 
Voor kinderen met het Downsyndroom is een eenmalige verklaring van een arts voldoende voor indicatie.
Bij deze herindicatie wordt bekeken of het kind nog steeds speciaal onderwijs van onze school nodig heeft of verwezen moet worden naar een ander type onderwijs.