REC

Regionaal Expertise Centrum
De Van Koetsveldschool is aangesloten bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) Noord-Holland Cluster 3. Dit samenwerkingsverband is onder meer verantwoordelijk voor de onafhankelijke Commissie van Indicatiestelling en het coördineren van ambulante begeleiding.

Alle aangesloten scholen bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en zorg aan kinderen en jonge volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige handicap en aan chronisch zieke kinderen (= cluster 3).

Binnen het REC bestaat een steunpunt autisme. Zij kunnen informatie aan ouders en leerkrachten verstrekken, verzorgen collegiale consultatie en scholing voor leerkrachten.

Orion-scholen behorend tot REC Cluster 3:
  • Coronelschool (langdurig zieke kinderen)
  • Kingmaschool (vso – zeer moeilijk lerende kinderen)
  • Van Koetsveldschool (zeer moeilijk lerende kinderen)
  • Mytyl/Tyltylschool (lichamelijk gehandicapt en/of verstandelijk gehandicapt)
  • Noteboomschool (langdurig zieke kinderen)
Meer informatie