Ouderraad

Ouderraad (OR)
Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. We doen dit onder anderen door ouders bij allerlei schoolse zaken te betrekken. Naar een medezeggenschapsraad heeft de school ook een ouderraad. De ouderraad behartigt ook de belangen van de ouders door ze met elkaar in contact te brengen. Wij zijn blij dat er jaarlijks ouders zijn die zich in willen zetten voor dit belangrijke werk. De ouderraad bestaat nu nog uit drie ouders en vijf teamleden. We hopen dat nog meer ouders hier belangstelling voor hebben. U kunt zich melden bij de schoolleiding of bij de leden van de ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in de avonduren. De ouderraad organiseert elke laatste vrijdag van de maand themaochtenden / koffieochtenden voor ouders. Hiervoor ontvangt u steeds een aparte uitnodiging met daarin het thema.

De ouderraad beheert ook het ouderfonds
De vrijwillige ouderbijdrage voor het ouderfonds bedraagt € 30,- per leerling per schooljaar.
Dit geld wordt besteed aan de jaarlijkse feesten zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Suikerfeest, en de sportdag.