Oudercontacten

Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht het handelingsplan met de ouders.
Na ondertekening door ouders is dit de basis voor het werk in de groep het komende schooljaar. In de maand december is er een evaluatierapportage die begin januari met ouders besproken wordt en aan het eind van het jaar is de eindevaluatie in de vorm van een rapport dat ook met ouders besproken wordt.
De leerkracht komt eens per jaar op huisbezoek om de ontwikkeling van het kind te bespreken.

   
Comments