Onderwijsaanbod

Werken met ontwikkelingsperspectief
Het onderwijsaanbod richt zich op het behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk).
Aan de hand van de (dossier) informatie van een kind, wordt door de Commissie voor de Begeleiding (CvB) van de school voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Dit is een uitspraak over het uitstroomniveau dat een kind op 12 jarige leeftijd kan bereiken. Ook de onderwijsbehoefte en de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling worden aangegeven.

De leerkrachten verzorgen in een groep het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van maximaal drie verschillende niveaus.
De belangrijkste leergebieden (vakken) zijn: mondelinge taal, schriftelijk taal, rekenen, praktische redzaamheid, sociaal- en emotionele ontwikkeling, seksuele vorming, leren leren, koken, zintuiglijke ontwikkeling, expressie en wereldoriëntatie. 

Methodes en leerlijnen
Voor de leergebieden leren leren, sociaal emotionele ontwikkeling,mondelinge taal, schriftelijk taal, rekenen, praktische redzaamheid, seksuele vorming en koken kunnen ouders precies zien aan welke doelen gewerkt wordt. De school heeft deze doelen namelijk gebundeld in een Doelenboekje. Onderstaand kunt u het Doelenboek downloaden. Alle doelen zijn ontleend aan de leerlijnen voor zeer moeilijk lerende kinderen van het CED. Deze leerlijnen zijn in niveaus ingedeeld waarbij de moeilijkheidsgraad steeds verder toeneemt.
De doelen van het CED zijn dekkend voor het realiseren van de verplichte kerndoelen voor het zmlk onderwijs.

Het Doelenboekje

Voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd onder de 4 jaar maken we gebruik van programma’s als Ervaar het maar, PEC’s, Teacch, Bronnenboek Kleuters, Nederlands met gebaren en picto’s (Communicatie in Print), STIP en eigengemaakte lessen.

Klik hier voor ons filmpje over het gebruik van STIP, onze methode voor de sociaal emotionele vorming.
Klik hier voor ons filmpje over het gebruik van PEC's, onze methode voor kinderen met autisme.

Voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd boven de 4 jaar worden de volgende methoden gebruikt:
 • Rekenen: Rekenboog en Maatwerk
 • Mondelinge taal en communicatie: Logo 3000, Jules en Communicatie in print
 • Technisch lezen: Zeggen wat je ziet (pictolezen), Veilig leren lezen
 • Begrijpend lezen: Veilig leren lezen, Jippie
 • Spelling: Veilig leren lezen, Spelling Langs de Lijn
 • Schrijven: Schrijven leer je zo
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: STIP, Een doos vol gevoelens
Daarnaast worden er veel (zelfontwikkelde) remediërende materialen gebruikt. 

Totale Communicatie
Op de Van Koetsveldschool werken we volgens de principes van de Totale Communicatie. Een van de onderdelen daarvan is het Nederlands met Gebaren (NmG). Deze gebaren wordt gebruikt ter ondersteuning van de gesproken taal. Door het gebruik van gebaren begrijpen veel kinderen de taal beter. Daarbij is het voor kinderen die minder goed kunnen praten een manier om zichzelf duidelijk te maken. Iedere week krijgen de ouders een filmpje gemaild met daarin de gebaren die ook in de klas worden behandeld. Klik hier voor alle gebarenfilmpjes.

Extra activiteiten in de school
 • Logopedie
 • Onze leerlingen kunnen onder schooltijd in ons gebouw logopedie krijgen met het doel de spraaktaalontwikkeling te bevorderen, als dit ondersteunend is aan het onderwijs.
 • Zwemmen
  De onderbouwgroepen zwemmen één keer per week in het watergewenningsbad op school. Daarnaast is er voor de kinderen waarvoor dit belangrijk is nog zwemles in het De Mirandabad.
  Voor kinderen met epilepsie wordt een aparte regeling getroffen in overleg met ouders en kinderarts.
 • Computeractiviteiten
  Alle groepen beschikken over twee computers, waarop de kinderen met aangepaste programma's kunnen werken
 • Koken
  In de onderbouw wordt 1 keer per week gekookt door de kinderen, in de bovenbouw gebeurt dit in sommige groepen onder leiding van een onderwijsassistent in het kooklokaal. Er wordt rekening gehouden met dieet wensen van de ouders i.v.m. religie.
 • Handenarbeid/knutselactiviteiten
  Veelal gebeurt dit in de klas.
 • Fysiotherapie

  Beeldende Vorming van Koetsveldschool 2017 Bovenbouw

 • Leerlingen van school kunnen onder schooltijd in ons gebouw fysiotherapie krijgen, als dit ondersteunend is aan het onderwijs.
 • Muziek
  Met als doel de muzische vorming en het ontdekken van muzikale talenten bij de leerlingen. Zo mogelijk wordt een leerling begeleid naar een muziekschool.
 • Dans
  Tijdens de muzieklessen wordt ook aan beweging en dans gedaan.  
 • Kunstproject Art4elkaar of De Rode Loper

  Met enige regelmaat doen een aantal groepen van de Van Koetsveldschool mee met het educatieve kunstproject van Art4elkaar of De Rode Loper. Onder begeleiding van kunstenaars worden verschillende culturele activiteiten gedaan. De leerlingen maken eerst foto’s van bijzondere dingen in de omgeving van de school, daarna maken ze hier een gezamenlijk kunstwerk van en als laatste maken ze een animatiefilmpje. De resultaten van groep Kikker en groep Pelikaan zijn te bekijken op Youtube.
  Klik hier voor het filmpje van groep Kikker. Klik hier voor het filmpje van groep Pelikaan.

 • Beeldende vorming. Naast muziek en dans wordt veel aan beeldende vorming gedaan. In bijgaand filmpje kunt u een indruk krijgen van de resultaten die wij met onze leerlingen weten te bereiken.

           
Ċ
Camille van Ruth,
28 mrt. 2017 04:18