Nieuw schoolplein

UPDATE - LAATSTE NIEUWS

HET IS GELUKT! Trots en blij kunnen we u melden dat we op 28 oktober 2016 zijn gestart met de aanleg van de natuurspeelplein!

Lees hier een stukje van de Gemeente Amsterdam over de aanleg en subsidie van dit plein. 

Helpt u ons aan een nieuw ‘Groen en Rijk’ schoolplein?

Op dit moment hebben we € 108.893,00 van de € 110.000,- 
*laatste update 14 september 2016

Inmiddels heeft de school met succes een aanvraag ingediend bij de Gemeente Amsterdam voor het project Impuls Schoolpleinen Amsterdam!
Dit levert een subsidie op van 50.000 euro.


Onze kinderen komen tijdens de pauzes buiten niet uit zichzelf tot spel. Zij hebben daarvoor veel begeleiding en een speciale inrichting van het schoolplein nodig. Een schoolplein dat aan de ene kant plezier, veiligheid en een rustige plek biedt en aan de andere kant uitdaagt tot bewegen, balanceren, schommelen, klimmen, klauteren en tot samenspel en beleving van de natuur.  

We hebben op dit moment echter een plein met alleen tegels, een zandbak een schommel een klimrek en een kleine glijbaan. Het plein dat deze kinderen nodig hebben, is er op dit moment dus niet en dat gaat ons erg aan ’t hart. 

De school heeft samen met een schoolpleinarchitect een prachtig ontwerp gemaakt voor een ‘rijk en groen’ schoolplein. Het ontwerp heeft ook een naam gekregen "Het Koets Veld"

De betere inrichting van het schoolplein zal de ontwikkeling van onze leerlingen in belangrijke mate bevorderen, waardoor zij beter toegerust worden voor hun verdere schoolloopbaan en hun toekomst in wonen werken en vrije tijd. Zij zullen na een goede pauze ook rustiger in de klas zijn en zich beter kunnen concentreren. 

Behalve de leerlingen van de school zullen in de toekomst ook de kinderen van de Zorg In Onderwijs Groepen van Cordaan, de kinderen die kinder-fysiotherapie krijgen en de kinderen van de naschoolse dagbehandeling van stichting Philadelphia dagelijks gebruik van het schoolplein gaan maken.

De kosten voor dit nieuwe plein zijn begroot op € 110.000. Dat is voor de school natuurlijk een enorm bedrag. Van het schoolbudget kunnen we de helft van dit bedrag voor onze rekening nemen, Voor de overige € 50.000 doen we met alle medewerkers van de school een beroep doen op andere financieringen. 

We willen u daarom vragen of u iets voor ons zou kunnen doen of ons zou kunnen helpen om dit ‘rijke en groene’ schoolplein tot stand te brengen. Zou u iets voor ons kunnen betekenen? Een bijdrage kunnen leveren? 

U kunt hieronder onze brochure downloaden met daarin alle details.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met onze directie: 

Dhr. C. van Ruth 
Van Koetsveldschool
Archimedesplantsoen 98 
1098 KB  Amsterdam 
Telefoon: 020 - 668 38 21  

Natuurspeeltuin Het Koets Veld

We willen kinderen laten klimmen, klauteren, rollen, springen,
slepen, beleven, vies worden, bouwen, voelen, stapelen, wroeten,
scharrelen, met water spelen en verbazen.

Kinderen bouwen zo aan zelfvertrouwen, bewegen meer, leren
omgaan met risico’s en maken spelenderwijs kennis met de natuur.
Bovendien stimuleert het spel, wat in een natuurlijk vormgegeven
buitenruimte ontstaat, de sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen. Kinderen kunnen zich terugtrekken of verstoppen
er is ruimte voor individueel spelen en er is veel aanleiding tot
samenwerken en groepsspel.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen (met
name de jongens), na het buitenspelen, rustiger in de klas terug
komen en zich beter kunnen concentreren.

.

Ċ
Anna Both,
31 mrt. 2016 04:05
Ċ
Anna Both,
5 apr. 2016 02:58
ą
Anna Both,
24 mei 2016 00:43
Comments