Leerlingenvervoer

Een groot aantal kinderen komt met een busje of een taxi naar school. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) of de gemeente waarin u woont, bepaalt of uw kind met een taxi of een busje vervoerd wordt.
De afstand van het woonadres naar school en de leeftijd van het kind spelen daarbij een rol. A
ls u dichtbij de school woont, dient u zelf uw kind te brengen en te halen.

De school heeft geen invloed op de beslissing van DMO of de gemeente.
Elk jaar moeten ouders een nieuwe aanvraag doen voor het vervoer. 

Indien nodig kunt zelf contact opnemen met het busbedrijf:
Voor Amsterdam kunt u veelal terecht bij:

Connexxion-Amsterdam 038-3394920 (u gaat verder in een keuzemenu)
e-mail: cts.amsterdam@connexxion.nl

Willemsen-de Koning 020-7601120
e-mail: amsterdam@wdkgroep.nl

Elke ochtend en middag komen ongeveer 20 busjes de kinderen brengen en halen.
De chauffeurs brengen vanaf 8.30 uur de kinderen de school binnen. Om 14.15 uur verzamelen alle kinderen zich onder leiding van hun leerkracht in de hal van de school en worden daar afgehaald door de chauffeurs. Soms begeleiden leerkrachten of onderwijsassistenten de kinderen tot in het busje, als dat voor de veiligheid noodzakelijk is.

Bij ziekte van uw kind dient u zelf het busbedrijf of de chauffeur te bellen en ook als uw kind weer beter is.
Bij eventuele problemen is de school bereid bemiddelend op te treden.
 
Eventuele klachten over het vervoer bespreekt u natuurlijk eerst met de chauffeur.
Indien de klachten aanhouden, dan kunt u contact opnemen met het busbedrijf.
Het beste kunt u een e-mail sturen.
Bij ernstige problemen kunt u een klacht indienen bij de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente.

Voor Amsterdam is dat het Team Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam:
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 1840
1000 BV Amsterdam
tel: 020-2518300
e-mail: teamleerlingenvervoer@dmo.amsterdam.nl