Van Koetsveldschool - openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen

Afbeeldingsresultaat voor excellente school 2018 -2020
Welkom op de website van de Van Koetsveldschool

Wij bieden excellent onderwijs en begeleiding aan zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige handicap (niet motorisch) van 4 - 12 jaar. 

Over onze school


Wat zijn de kenmerken van onze school? 
We hebben hele goede leerkrachten en ondersteuners. We stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op het niveau van de leerlingen. We bieden extra hulp en zorg, zodat ieder kind goed onderwijs kan krijgen. En hebben speciale kennis over onze leerlingen.
We bieden:
 • Een positief schoolklimaat door SWPBS;

 • Opbrengstgericht werken aan de schoolse leergebieden;

 • Januari 2018 hebben we het predikaat Excellente School ontvangen voor onze planmatige aanpak van Weerbaarheid en Seksuele vorming.

 • De gezonde school voor voeding;

 • Muziekonderwijs en beeldende vorming.


De inspectie heeft de school op 18 april 2017 de kwalificatie goed toegekend.
 • In ons doelenboekje kunt u zien wat onze kinderen leren
 • Onze kinderen leren met behulp van gebaren 
 • Wij zijn een gezonde school voor voeding
 • Seksuele vorming is een belangrijk onderdeel van de sociale vaardigheden van onze leerlingen. Bekijk ons filmpje.
 • Wij besteden veel aandacht aan muziek
 • Download hier onze maandelijkse nieuwsbrief

Een kijkje bij ons op school

Waar vindt u ons?


Archimedesplantsoen 98 
1098 KB  Amsterdam 
Telefoon: 020 - 668 38 21 
E-mail: ks.directie@orion.nl 
Brinnummer 20XV


Archimedesplantsoen 98

Nieuws


Vacature leerkracht 2020-2021