Vervolgonderwijs

Na de E.J. van Detschool
Vaak blijven kinderen hun hele basisschoolperiode op de E.J. van Detschool. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Het kan voorkomen dat een kind zich zodanig ontwikkelt dat het op een bepaald moment beter op zijn plaats is op een andere school. Samen met de ouders gaat de school dan op zoek naar een passende school. 

Als een kind de hele basisschoolperiode op de E.J. van Detschool blijft, bekijkt de school samen met de ouders wat een geschikte school voor voortgezet onderwijs is. Elk kind dat doorstroomt naar een andere basisschool of het voortgezet onderwijs wordt nog een jaar lang door een ambulant begeleider begeleid: iemand die vanuit de E.J. van Detschool nazorg biedt en de ‘nieuwe’ school adviseert over de meest geschikte begeleiding voor het kind. 
Zo is de kans van slagen op de vervolgschool het grootst!

Horizontale verwijzingen
Ieder jaar worden er leerlingen tussentijds verwezen naar andere vormen van onderwijs.
Dit noemen wij de horizontale verwijzingen.
In onderstaand schema ziet u waar de leerlingen de afgelopen jaren naartoe zijn gegaan.

Schooljaar (S) BAO Cluster 2 Cluster 3 Behandelsetting  ZMOK Overig  Buitenland.  Totaal
2007-2008 11 1  1 3 2 18
2008-2009 2   5 2  9
2009-2010 5  1 5 4  15
2010-2011 4  2 3  1 10


Verticale verwijzingen
Er stromen per jaar ongeveer 25 leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren
zijn de leerlingen uitgestroomd naar:
Regulier Voortgezet Onderwijs, VMBO en HAVO met speciale klas voor leerlingen met autisme
Praktijkonderwijs

De Wissel (speciale ASS-afdeling van het Esprit-college, voor kinderen met autisme)
Voortgezet Speciaal Onderwijs:
VSO cluster 3 (ZMLK)
VSO cluster 4 (ZMOK)

Schooljaar PrO VMBO / De Wissel HAVO VSO Cluster 3 VSO Cluster 4 Overig

 Totaal
2007-2008
 11 10  6 6  33
2008-2009 6 9  2 5 1
buitenland
 23
2009-2010 3 11 1 3 7 1
Orion college
 26
2010-2011 2 10 5 4
(3 Orion College)
 5 Altra 1
behandel setting
 27