Vervoer


De meeste kinderen komen en gaan met busjes en taxi's van en naar huis. Ouders vragen zelf bij de afdeling Onderwijs van hun woonplaats (gemeente of stadsdeel) het vervoer aan. Hiervoor is een ouderverklaring nodig. U vult deze zelf in en de school ondertekent die ook. Elk jaar opnieuw, voor het begin van het cursusjaar, moet zo'n verklaring worden aangevraagd.U dient de verklaring zelf in te leveren bij : 
een van de Amsterdamse stadsdelen (inwoners van Amsterdam)
het gemeentehuis (inwoners van gemeenten buiten Amsterdam)

Onze administratie verstrekt aan het eind van het schooljaar nieuwe verklaringen aan de leerlingen die op onze school blijven. Als uw kind eenmaal in een vervoersroute is opgenomen, wordt de school niet altijd op de hoogte gesteld. Het verzoek aan u is om aan de conciërge de vervoersmaatschappij en de naam van de chauffeur door te geven. Vragen en opmerkingen betreffende het vervoer worden behandeld door de conciërge, Mike Monaghan. Als u klachten heeft, meldt u dit in eerste instantie bij de buschauffeur en de vervoersmaatschappij. Als uw kind niet naar school komt, of na verzuim juist weer wel, meldt u dit dan tijdig aan de chauffeur! Ook wanneer u uw kind een keer zelf ophaalt! In geval van extreme weersomstandigheden kan het voorkomen dat de chauffeur besluit de kinderen niet op te halen, of eerder naar huis te brengen. Indien mogelijk brengen wij u daarvan telefonisch op de hoogte, anders neemt de vervoersmaatschappij zelf contact met u op. De school kan in geval van nood bemiddelen bij klachten.