Speciaal onderwijs

Wat maakt de E.J. van Detschool speciaal?
Allereerst is de E.J. van Detschool gewoon een school: kinderen leren er lezen en rekenen, zij spelen, vieren feest, maken ruzie, knutselen, gymmen, zwemmen... Maar naast deze gewone dingen is er op de van Detschool veel ruimte voor extra zorg, onderzoek en behandeling. De leerkrachten op de E.J. van Detschool zijn opgeleid voor het werken met kinderen met een complexe problematiek. En heel belangrijk: zij doen dit vanuit een grote betrokkenheid! De leerkrachten kunnen daarnaast een beroep doen op in- en externe deskundigen: intern begeleiders en remedial teachers, maar ook bijvoorbeeld therapeuten zoals logopedisten. 

Een gewone school…
Hoewel de E.J. van Detschool veel speciale zorg biedt, is het ook gewoon een schóól! Op het eerste gezicht ziet de school er dan ook niet veel anders uit dan andere scholen. Er zijn twee schoolpleinen - een voor de jongste kinderen en een voor de oudere – en de school heeft een gymlokaal en een speellokaal voor de kleuters. Kinderen doen mee aan schoolzwemmen. Elk jaar gaan zij op schoolreis en regelmatig zijn er thema’s en projecten zoals de kinderboekenweek, de kinderboerderij, theater, film, voeding, dansen of verkeer. De school beschikt over een goede kinderbibliotheek en ook multimedia heeft een plaats in het onderwijs. De onderwijsinhoud op de E.J. van Detschool is dus heel gewoon…

…maar toch anders
De manier waarop de kinderen les krijgen, is wel anders. Naast individuele aandacht – mogelijk door de kleine groepen – geeft de leerkracht vaak extra ondersteuning met behulp van bijvoorbeeld pictogrammen (plaatjes) of vaste routines. Het leertempo wordt aangepast aan de mogelijkheden van elk kind: sommige kinderen leren in kleine stappen, andere in wat grotere. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren van sociale vaardigheden. Zo leren kinderen op hun beurt wachten, naar een ander luisteren en bijvoorbeeld praten over waar ze boos of verdrietig over zijn. Want voor de kinderen op de E.J. van Detschool zijn deze vaardigheden meestal niet vanzelfsprekend.