Schooltijden en ziekmelden


Schooltijden
Op onze school zijn de schooltijden voor alle kinderen gelijk:
De schooltijden zijn voor maandag t/m vrijdag gelijk de lestijden zijn van 8.30 - 14.00 uur.
De school opent zijn deuren om 8.15 uur en de lessen starten om 8.30 uur.

Alle kinderen zijn de hele dag op school. Ze zijn de hele dag samen met de leerkrachten /
onderwijsassistenten. Ze werken, spelen, eten in de groep samen en ze spelen buiten onder
leiding van de eigen leerkrachten en onderwijsassistenten. Twee keer per dag is er een pauze
van respectievelijk 25 minuten en 15 minuten. Er zijn voor de verschillende groepen aparte pauzetijden, omdat er in drie
verschillende groepen buiten wordt gespeeld.

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, meld dit dan alstublieft telefonisch aan de administratie tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
Denk er aan om zelf het busvervoer af te bellen. De administratie is bereikbaar op nummer 020-6769849.