Herindicatie

De Commissie van Indicatie geeft voor 3 jaar een indicatie cluster 4 af. Tijdens de plaatsing op onze school wordt een kind een aantal keer besproken in de Commissie van Begeleiding. Op basis van observatie en onderzoek wordt een advies gegeven voor verwijzing of continuering van plaatsing. Dit advies wordt met de ouders besproken en tekenen voor instemming.