Voor ouders


Uw rol als ouder
De problemen van kinderen op de E.J. van Detschool zijn vaak ingewikkeld en het zoeken naar het ontstaan ervan en de beste manier om met uw kind om te gaan, dus ook. Daarom vindt de school het belangrijk goed samen te werken met de ouders, zodat de aanpak op school en thuis goed op elkaar kan worden afgestemd. Naast gesprekken tussen u, de leerkracht en andere betrokkenen bij uw kind, organiseert de school themabijeenkomsten voor ouders en eenmaal per jaar een ouder- en vriendendag. Ook voor de afsluiting van projecten kunt u regelmatig een uitnodiging verwachten. En een kind is vaak trots als zijn ouders regelmatig op school zijn!