Organisatie

De school is sinds 1978 gehuisvest in een gebouw in Amsterdam-Zuid. De school ligt aan de ‘aantrekkelijke’ Zuidas. Veel kinderen komen vanuit alle hoeken van Amsterdam en ver daarbuiten met speciaal vervoer naar school. Wat dat betreft is de school goed bereikbaar. De school maakt geen deel uit van een woonwijk, ligt tussen het VU ziekenhuis en het Olympisch Stadion. 

Vlakbij de school is een sporthal, een aantal kantoorpanden. Stadsdeel Zuid betrekt de school regelmatig bij activiteiten die voor alle scholen in Amsterdam-Zuid gelden, b.v. sportactiviteiten, discriminatie campagne en ontwikkelingen op het gebied van moderne communicatiemiddelen.

Het gebouw bestaat uit 16 groepslokalen, waarvan 2 lokalen specifiek voor kleuters geschikt zijn. Tevens zijn er twee lokalen ingericht voor 2 kompASS klassen, hier wordt onderwijs geboden aan leerlingen dreigen thuis te komen zitten en komen hier in een 2 op 4 zetting terecht. De lokalen op de begane grond worden door de onderbouwgroepen en een aantal middenbouwgroepen gebruikt. De overige leerlingen van de midden- en bovenbouw zijn op de verdieping gehuisvest. Er is een gymlokaal, een speellokaal voor de kleuters en een mooi ingerichte bibliotheek met veel kinderboeken en leesluistermateriaal. 

Daarnaast zijn er 9 staf- en behandelruimten (voor logopedisten, fysiotherapeuten, intern begeleiders, remedial teachers, psychologen, maatschappelijk deskundigen, jeugdarts). Er is een aula voor multifunctioneel gebruik, o.a. vergaderingen, thema bijeenkomsten voor ouders, uitvoeringen voor kinderen, studiebijeenkomsten.

De school heeft twee prachtige schoolpleinen ingericht, één voor de kleuters en één voor de andere leerlingen. De school ziet er aantrekkelijk en gezellig uit.