Medezeggenschap

WMS
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) bepaalt dat iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR is een club mensen die bij ons op school bestaat uit medewerkers van de Van Detschool (Personeelsgeleding) en ouders van leerlingen (oudergeleding). Er zitten evenveel ouders als medewerkers in de MR.
 
Adviesrecht/Instemmingsrecht/Initiatiefrecht
De schoolleiding en het bestuur maken plannen voor de school. Deze plannen moeten aan de MR aangeboden worden. Over sommige plannen heeft de MR adviesrecht. Dat houdt in dat de MR de schoolleiding en het bestuur advies geeft over een gemaakt plan. Het is uiteindelijk aan de schoolleiding en het bestuur om het advies over te nemen of niet.
Over andere plannen heeft de MR instemmingsrecht. Dat houdt in dat de MR instemming moet verlenen aan het plan. Verleent de MR geen instemming, dan mag het plan niet uitgevoerd worden.
Ook mag de MR zelf het initiatief nemen om met de schoolleiding een onderwerp te bespreken.
 
Welke onderwerpen behandelt de MR?
De MR overlegt met de schoolleiding en het bestuur over de besteding van het geld van de school, vaststellen van vakanties etc. Plannen waar de MR mee instemt of advies over geeft zijn: schoolplan, schoolgids, zorgplan en formatieplan.
Kortom belangrijke zaken, die zowel de ouders aan gaan, als ook de medewerkers.

Contact
Wilt u meer weten, of heeft u onderwerpen die de MR/OR volgens u eens zou moeten behandelen dan kunt u contact opnemen met de MR via het mailadres: 
vds.mr@orion.nl Uw bericht komt dan automatisch bij alle MR-leden terecht.
 
MR-leden
Oudergeleding
  • Marjolein van Mierlo (moeder van Giel)
  • Andjelie Ardoen (moeder van Jordy)
Personeelsgeleding
  • Marieke Breuring (leerkracht)
  • Kristina Versteegh (leerkracht)