Over de school

De Van Detschool, de school voor uw kind?
Om maar met de deur in huis te vallen: de Van Detschool is een school voor kinderen met een gecompliceerde problematiek. Bij veel kinderen is er sprake van een kinderpsychiatrische stoornis, gecombineerd met ontwikkelingsstoornissen en problemen op sociaal-emotioneel gebied. Zij hebben bijvoorbeeld adhd, autisme of een hechtingsstoornis. 

Het 'schoolse' leren komt bij deze kinderen meestal moeilijk op gang. Vaak hebben zij al een heel traject achter de rug, waarbij ouders samen met een instantie voor jeugdhulpverlening of kinderpsychiatrie op zoek zijn gegaan naar antwoorden. Voor ouders én kind is dit vaak een zwaar traject.

Wat maakt de Van Detschool speciaal?
Allereerst is de Van Detschool gewoon een school: kinderen leren er lezen en rekenen, zij spelen, vieren feest, maken ruzie, knutselen, gymmen.... Maar naast deze gewone dingen is er op de Van Detschool veel ruimte voor extra zorg, onderzoek en behandeling. De leerkrachten op de Van Detschool zijn opgeleid voor het werken met kinderen met een complexe problematiek. Zij zijn deskundig en werken vanuit een enorme betrokkenheid met de leerlingen.

De leerkrachten kunnen daarnaast een beroep doen op in- en externe deskundigen: intern begeleiders en remedial teachers, maar ook bijvoorbeeld therapeuten en behandelaars.

Het onderwijs wordt ondersteund in samenwerking met collega's van jeugdhulpaanbieders, om leerlingen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan wat zij nodig hebben om op school te leren. 
Ċ
J.vanderSchuyt@orion.nl,
11 mrt. 2014 09:08