Hier vindt u ons


Scholen voor Cluster 3

Voor wie?

Voor leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken) en/of leerlingen met lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en/of leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend).


Welke school past bij mijn kind?

Als u met ons contact opneemt, bekijken we samen op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt.Speciaal onderwijs (4 t/m 12 jaar)


Drostenburg

speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor kinderen met een lichamelijke- of een meervoudige handicap of een chronische ziekte

Drostenburg 1 * 1102 AM Amsterdam

Contact: 020 – 3987755 - drostenburg@orion.nl

www.drostenburg.nl  - Twitter @Drostenburg


Van Koetsveldschool

speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Archimedesplantsoen 98 * 1098 KB Amsterdam

Contact: 020 - 6683821 - ks.directie@orion.nl

www.zmlkoetsveld.nl - Twitter @zmlkoetsveldVoortgezet speciaal onderwijs (13 t/m 18 jaar)


Orion College Noord

speciaal voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Beijerlandstraat 2

1025 NN Amsterdam

Contact: 020 – 636 24 87 - orioncollegenoord@orion.nl

www.orioncollegenoord.nl


Orion College Zuidoost

voorgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met daarnaast gedragsproblematiek

Bijlmerdreef 1289 / 2 * 1103 TV Amsterdam ZO

Contact: 020 - 368 10 71 - orioncollegezuidoost@orion.nl

www.orioncollegezuidoost.nlOrion College Drostenburg

voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke leerlingen en/of leerlingen met een lichamelijke beperking en/of leerlingen met een autismespectrumstoornis

Drostenburg 5B * 1102 AM Amsterdam

Contact: 020 - 611 12 13 - orioncollegedrostenburg@orion.nl

www.orioncollegedrostenburg.nl

Stafbureau Stichting Orion
Bezoekadres:    Bijlmerdreef 1289-2 te Amsterdam
                            E-mail: info@orion.nl
                            Telefoon: 020 - 346 03 40

Postadres:          Postbus 22222
                            1100 CE Amsterdam

Scholen voor Cluster 4

Voor wie?

Voor leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.


Welke school past bij mijn kind?

Als u met ons contact opneemt, bekijken we samen op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt.

Speciaal onderwijs (4 t/m 12 jaar)


Van Detschool

speciaal onderwijs voor kinderen met een psychiatrische problematiek, autisme, ADHD

IJsbaanpad 7 * 1076 CV Amsterdam

Contact: 020 676 98 49 - vandetschool@orion.nl

www.vandetschool.nl


Mr. De Jonghschool

speciaal onderwijs voor kinderen met een gedragsstoornis

Terpstraat 36 * 1069 TV Amsterdam

Contact: 020 410 07 40 - dejonghschool@orion.nl

www.mrdejonghschool.nl


Gerhardschool

speciaal onderwijs voor kinderen met een gedragsstoornis

Valentijnkade 61-62 * 1095 JL Amsterdam

Contact: 020 -665 18 11 - gerhardschool@orion.nl

www.gerhardschool.nl - Twitter @gerhardschoolVoorgezet speciaal onderwijs (13 t/m 18 jaar)

Orion College Amstel

voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen

Wibautstraat 220-222 * 1097 DN Amsterdam

Contact: 020 - 644 22 32 - orioncollegeamstel@orion.nl

www.orioncollegeamstel.nl