Verlof en verzuim


Verlof
U kunt voor een aantal gelegenheden verlof aanvragen voor uw kind/pupil. 

Vakantieverlof;
Vakantieverlof wordt alleen verleend als de leerling door de specifieke aard van het beroep van de ouders/verzorgers niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (maximaal 10 dagen) 

Religieuze verplichtingen;
Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid voor verlof. De richtlijn is dat 1 dag per verplichting vrij wordt gegeven. Dit dient wel schriftelijk aangevraagd te worden.

Gewichtige omstandigheden;
Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders/verzorgers.
  • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of aanverwanten.
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten.
  • 12, 25, 40, 50 of 60 jarig (huwelijks) jubileum van bloed- aanverwanten.
  • Verhuizen van het gezin.
Procedure;
De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet dat schriftelijk gebeuren door de ouders/verzorgers. Verder moet duidelijk blijken wat de reden van aanvragen is. De argumenten moeten erbij worden vermeld. De aanvrager moet het verzoek met bewijsstukken ondersteunen. De aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar.

De directie zal uw verzoek bestuderen en u een antwoord geven. Als het nodig is zal de directie toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar verbonden aan onze school. Mocht uw verzoek door de directie worden afgewezen, dan kunt u bij de leerplichtambtenaar in beroep gaan.

Voor extra informatie kunt u terecht op www.bureauleerplichtplus.nl

Verzuim
Alle kinderen op onze school zijn leerplichtig. Dat betekent dat de ouders verplicht zijn de kinderen elke schooldag naar school te sturen of te brengen.
Het is voor uw kind erg belangrijk om het hele schoolprogramma te volgen. Alle verzuim, waar 
geen toestemming door de directie voor gegeven is, wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.