Speciaal onderwijs

Over het speciaal onderwijs
Het Speciaal Onderwijs (SO) in Nederland biedt onderwijs en zorg aan kinderen die om uiteenlopende redenen niet in het reguliere basisonderwijs of reguliere voortgezet onderwijs terecht kunnen.

De problemen rond het kind (en soms ook het gezin) zijn zo ingewikkeld dat plaatsing op een school voor Speciaal Onderwijs nodig is. Het Speciaal Onderwijs is verdeeld in 4 verschillende clusters, elk met zijn eigen specialisme.

Om kinderen in het Speciaal Onderwijs te plaatsten is een indicatie (een toegangsbewijs) nodig voor een bepaald cluster. De indicatie wordt afgegeven door een Commissie van Indicatiestelling (CvI). Deze indicatie is in het hele land geldig.


De vier clusters
  • cluster 1: visuele handicap (blind of slechtziend)
  • cluster 2: communicatieve handicap (gehoor-, spraak- of taalproblemen)
  • cluster 3: lichamelijke en/of verstandelijke handicap of een langdurige ziekte
  • cluster 4: ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek

SBO of SO?
De namen Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs worden (SO) regelmatig door elkaar gehaald. Het Basisonderwijs en het Speciaal Basisonderwijs zijn vormen van regulier onderwijs en vallen daarmee onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

Het Speciaal Basisonderwijs biedt onderwijs en zorg aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en/of kinderen die moeilijk leren.

Het Speciaal Onderwijs valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC) en biedt onderwijs en zorg aan kinderen met zéér ernstige problematiek.