Schooltijden en vakanties

Schooltijden
Op onze school hebben alle kinderen dezelfde schooltijden. Dit is noodzakelijk omdat veel kinderen per busje of taxi vervoerd worden. De schooltijden zijn:
 • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 - 14.00 uur
De school gaat 's morgens om 08.20 uur open voor de kinderen die met het openbaar vervoer komen. Onder toezicht spelen ze in de eigen groep totdat de groepsleerkracht om 08.30 uur naar de groep komt. De les begint stipt om 08.30.

's Morgens is er een buitenpauze van 15 minuten. 's Middags is er een buitenpauze van 25 minuten. De jonge kinderen spelen gescheiden van de oudere kinderen. Er wordt gezamenlijk gegeten in de groepen.


Vakanties : Schooljaar 2016-2017

Vakanties: 

 • Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2016
 • Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
 • Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2017
 • Pasen 16 en 17 april 2017
 • Meivakantie 22 april t/m 30 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
 • Pinksteren 4 en 5 juni 2017
 • Juni vakantie 24 juni t/m 2 juli 2017
 • Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2017

Leerlingbespreking:

De leerlingen hebben nog 1 keer in het jaar 1 dag vrij i.v.m. de leerlingbespreking. De data vindt u hieronder:

Groep Zon:                 06-02-2017

Groep Mars:               06-03-2017

Groep Mercurius:        27-02-2017

Groep Aarde:              28-02-2017

Groep Jupiter:            07-02-2017

Groep Saturnus:         07-03-2017

Groep Maan:              13-02-2017

Groep Neptunus:        14-02-2017  

Studiedagen:

Dag


Datum

Jaar

Studiedag 1

28 sept

2016

Studiedag 2

23 jan 

2017

Studiedag 3

13 mrt

2017

Studiedag 4

14 apr

2017