Schooltijden en vakanties

Schooltijden
Op onze school hebben alle kinderen dezelfde schooltijden. Dit is noodzakelijk omdat veel kinderen per busje of taxi vervoerd worden. De schooltijden zijn:
  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 08.25 - 14.05 uur
De school gaat 's morgens om 08.15 uur open voor de kinderen die met het openbaar vervoer komen. Onder toezicht spelen ze in de eigen groep totdat de groepsleerkracht naar de groep komt. De les begint stipt om 08.25.

's Morgens is er een buitenpauze van 15 minuten. 's Middags is er een buitenpauze van 25 minuten.

Vakanties/studiedagen : Schooljaar 2019-2020

Vakanties

Start schooljaar
26 augustus 2019

Herfstvakantie
19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie
21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie
15 februari 2020 t/m 23 februari 2020

Meivakantie
25 april 2020 t/m vrijdag 10 mei 2020

Koningsdag
27 april 2020

Hemelvaart
21 mei 2020

Junivakantie
30 mei 2020 t/m 7 juni 2020

Zomervakantie
4 juli t/m 16 augustus 2020


Vrije dagen

Studiedagen


30 september 2019
18 november 2019
13 december 2019
13 januari 2020
18 maart 2020
10 april 2020
29 mei 2020
3 juli 2020 (vrijdag voor de zomervakantie)


Ouderavond

donderdag 5 september 2019 (Algemeen)
donderdag 3 oktober 2019 (Schoolverlaters)
maandag 24 februari 2020 (Ondertekenen OPP)
maandag 22 juni 2020 ( Ondertekenen OPP)

Groep 7
vrijdag 5 juni in de vrije juniweek (voorlopig advies)


Koffieochtend
Datum volgt op een later moment.