SchoolreisIeder schooljaar gaan alle leerlingen 1x op schoolreis. Omdat het door de inspectie van het onderwijs en ook door ons gezien wordt als een gewone schooldag welke een onderdeel van het onderwijs-leerprogramma is (groepsvorming), gaan alle leerlingen mee.

De kosten van de schoolreis worden geheel betaald door de school.
Wel wordt er een vrijwillige bijdrage van € 10.00 gevraagd aan de ouders/verzorgers. Hiervan betalen we dan bijvoorbeeld iets lekkers voor de kinderen.
De onderbouw gaat naar het Linnaeushof, de midden- en bovenbouw bepalen ieder schooljaar opnieuw waar zij heen gaan.