Afspraken en regels


Net als elke school heeft de Mr de Jonghschool afspraken en regels. Deze regels zorgen voor duidelijkheid en rust.

Er zijn afspraken voor ouders en regels voor kinderen.

Afspraken en regels voor ouders
De ouders / verzorgers zorgen voor schone gymkleding, sportschoenen en een handdoek. Alle leerlingen douchen verplicht na afloop van de gymnastiekles. Jongens en meisjes douchen apart.

De ouders / verzorgers zorgen elke dag voor brood met beleg en drinken voor de eerste en de tweede pauze. Er wordt bij ons op school alleen water gedronken.

De school raadt ouders aan een WA-verzekering af te sluiten voor hun kind.

De school is niet verantwoordelijk voor het zoek raken of beschadigen van kostbaarheden.
Afspraken en regels voor kinderen
Kinderen die zelfstandig met de bus of de tram naar school komen, mogen vanaf 08.15 de school binnen en moeten uiterlijk om 08.25 binnen zijn.
Mobiele telefoons, gameboys en andere dure spullen van de kinderen worden aan het begin van de dag bij de groepsleerkracht ingeleverd om misbruik en / of beschadiging te voorkomen.

Kinderen mogen geen filmopnamen maken op school. Kinderen mogen geen messen mee naar school nemen. Dat geldt ook voor speelgoedwapens.

Kinderen mogen in de school géén pet dragen.

Alléén de kinderen van de hoogste groepen mogen (een beetje) geld bij zich hebben.

Kinderen van de middenbouw groepen kunnen beter niet vóór of na schooltijd gaan winkelen.