Voor ouders


Ziekmelden
Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, bent u zelf verplicht om vóór 09.00 uur naar school te bellen.

Het is niet toegestaan dat een broertje, zusje of de chauffeur van het busje of de taxi (wanneer uw kind/pupil gebruik maakt van aangepast vervoer) de ziekmelding doet. 

Wanneer uw kind niet op school is en ook niet afgemeld is, wordt er contact met u opgenomen. Ook hier geldt dat alle verzuim, zonder toestemming van de directie, aan de leerplichtambtenaar wordt doorgegeven.

Als uw kind te laat op school komt willen wij weten waarom dat zo is. U kunt telefonisch of schriftelijk doorgeven waarom uw kind te laat is. Te laat komen wordt ook aan de leerplichtambtenaar doorgegeven.