Nieuwsbrief


Ongeveer acht keer per schooljaar geeft de school een nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld voor ouders, verzorgers en kinderen. De nieuwsbrief bevat belangrijke informatie over roosterwijzigingen, studiedagen en over schoolvakanties, maar ook leuke verhaaltjes van de leerlingen over wat zij hebben gedaan in een vakantie of iets over een thema wat in de klas behandeld is.
De leerlingen krijgen een exemplaar mee naar huis en u kunt de nieuwsbrief hier downloaden.