Na deze school

Vervolgonderwijs
Leerlingen die vanuit de Mr de Jonghschool naar het voortgezet onderwijs verwezen worden, worden gedurende hun eerste jaar in de brugklas regelmatig “gevolgd” door de teamleider bovenbouw. Er wordt één keer per drie maanden telefonisch contact opgenomen met de nieuwe school om te horen hoe de overstap is verlopen, hoe het gedrag en de cijfers van de leerling zijn en hoe het contact met de thuissituatie verloopt. Tevens wordt er een vragenlijst gestuurd naar de school, zodat we erachter kunnen komen of alle informatie vanuit onze school goed is geweest en of onze verwijzing de juiste is geweest. 

Op deze manier controleren wij ook structureel of de Mr de Jonghschool op lange termijn de juiste schooladviezen geeft. Overigens komen leerlingen graag terug op school om te vertellen hoe het met ze gaat; een teken dat ze op onze school een fijne tijd hebben gehad.

Leerlingen van de Mr de Jonghschool stromen uit naar bijna alle vormen van voortgezet onderwijs, zowel speciaal voortgezet onderwijs als regulier voortgezet onderwijs.