Trots op onze gezonde school

Geplaatst 22 jan. 2016 03:36 door Jelka Bröcheler
   

Onze school is sinds kort ook een "Gezonde school".
Groepsleerkracht Lianne Koper heeft zich ingezet om dit schoolbreed voor elkaar te krijgen. Na de bidons krijgen we nu iedere week vers fruit voor alle leerlingen voor 3 dagen per week. Om 10.00 uur drinken de leerlingen water en eten fruit. Wij zijn er trots op!

Wat is de Gezonde School-aanpak?
De Gezonde School-aanpak is een praktische werkwijze. De aanpak ondersteunt u om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers van uw school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Het gaat er om de tijd en aandacht op het gebied van gezondheid op de meest effectieve manier in te zetten.
Scholen die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan.
De vier Gezonde School-pijlers

Behalve structureel is het van belang integraal aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak zich op vier pijlers:
Signaleren
Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen (zoals gescheiden ouders, pesten of overgewicht) en de geïndiceerde preventieve zorg die daarop volgt (individuele leerlingenzorg).
Gezondheidseducatie
Het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid. Het belangrijkste doel is collectieve preventie. Het betekent gebruik maken van Gezonde School-activiteiten richting leerlingen, het team, de ouders en andere betrokkenen. De (succesvolle) activiteiten neemt u op in het schoolbeleid.
Omgeving
Het zodanig inrichten van de fysieke en sociale omgeving dat het de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers bevordert. Betrek ook de wijk bij de schoolomgeving, bijvoorbeeld gezondheidsorganisaties in de wijk. Een Gezonde School staat in een gezonde omgeving.
Beleid
Hieronder worden afspraken, regels, protocollen en de handhaving verstaan. Als u gezondheid opneemt in het schoolbeleid draagt dat bij aan structurele aandacht voor gezondheid.

Lees meer over de pijlers en kernpunten van de Gezonde School-aanpak.

Comments