Klachtenprocedure


Over de klachtenprocedure
Heeft u vragen of klachten? Praat dan gerust met de groepsleerkracht.

Vindt u dat het probleem niet is opgelost na een gesprek met de groepsleerkracht? Neem dan contact op met de directie van de school. Komt u er met de directie ook niet uit, dan kunt u contact opnemen met één van de twee contactpersonen van de school. Dat zijn Koos van Rijn en Gerhilde van Zijverden.

Als u niet goed weet met wie u uw vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken kunt u altijd contact opnemen met de contactpersoon. De contactpersoon zal u dan adviseren met wie u het best uw vraag, ongerustheid of klacht kunt bespreken.

Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure vindt u in de schoolgids.


Extern vertrouwenspersoon
Deze externe vertrouwenspersoon is in dienst van de stichting Orion. Hij of zij probeert een goede oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon gaat ook na of de gebeurtenis aanleiding is voor het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachten Commissie.

Deze Landelijke Klachten Commissie bestaat uit personen, die verder niets met de school te maken hebben. Ze zijn onafhankelijk. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en geeft advies. De klachtenregeling en het aanmeldingsformulier zijn op school te krijgen.