Gym


Op de Mr. de Jonghschool hebben alle leerlingen 3x per week gym. Bewegen wordt als zeer belangrijk gezien op onze school. Na de gymles is het verplicht om te douchen. Wij verzoeken de ouders/ verzorgers erop te letten dat de leerling op de gym dagen zijn/haar gym spullen mee heeft en een handdoek voor na het douchen.