Betrokkenheid

Ouderavond
De school organiseert elk jaar een ouderavond. In de eerste helft van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de eerste algemene ouderavond. Tijdens deze ouderavond krijgt u uitleg over de inhoud van ons lesprogramma en maakt u kennis met de school en de leerkracht.


OPP vaststellingsgesprek
Om ervoor te zorgen dat ouders betrokken worden bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zorgt de school ervoor dat er gedegen OPP-vaststellingsgesprekken gevoerd worden. Ouders worden hierbij in staat gesteld om samen met school kritisch naar doelstellingen en aanpak te kijken.
School staat te allen tijde open voor input en advies van ouders bij het vaststellen van de OPP's.