Betrokkenheid

Ouderavond
De school organiseert twee keer per jaar een ouderavond. In de eerste helft van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de OPP ouderavond. Tijdens deze ouderavond krijgt u uitleg over de inhoud en het doel van het OPP.

In de tweede helft van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor een ouderavond met het onderwerp ‘zorg’. Verschillende sprekers vertellen over de zorg die wij aan uw kind geven.

OPP vaststellingsgesprek
Om ervoor te zorgen dat ouders betrokken worden bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zorgt de school ervoor dat er gedegen OPP-vaststellingsgesprekken gevoerd worden. Ouders worden hierbij in staat gesteld om samen met school kritisch naar doelstellingen en aanpak te kijken.
School staat te allen tijde open voor input en advies van ouders bij het vaststellen van de OPP's.