Behandeling

Samenwerking binnen de SJSO (specialistische jeugdzorg speciaal onderwijs)

 

Triversum Hoofddorp

Een speciale samenwerkingsrelatie hebben we met Triversum Hoofddorp. Triversum werkt met een team 4 dagen per week in de school; dit team bestaat uit 2 sociotherapeuten , 1 GZ-psycholoog (2 dagen per week) en een arts (op afroep).

 

Redenen van verwijzing naar Triversum zijn onder andere:

·         Uitvoeren van diagnostiek.

·         Het aanbieden van individuele behandeltrajecten aan de kinderen en/of hun ouders. Bv:    psycho-educatie, agressie- en emotie-regulatie therapie, cognitieve gedragstherapie, ego-versterkende therapie, traumatherapie, sociale vaardigheden versterken ism de leerkracht, voorbereiding VO etc.

·         Groepsbehandeling (in ontwikkeling).

·         Medicatie-trajecten inzetten en begeleiden.

 

Opvoedpoli Amsterdam

Ook met de Opvoedpoli bestaat een nauwe samenwerking. De Opvoedpoli behandelt meerdere cliënten binnen de school en komt bij ouders thuis. Het team dat 4 dagen per week binnen de school werkt bestaat uit 2 orthopedagogen, 1 GZ-psycholoog (2 halve dagen), een speltherapeut en een arts (op afroep). 

 

Redenen van verwijzing naar de Opvoedpoli zijn onder andere:

·         Uitvoeren van diagnostiek.

·         Het aanbieden van individuele behandeltrajecten aan de kinderen en/of hun ouders. Bv:    psycho-educatie, agressie- en emotie-regulatie therapie, cognitieve gedragstherapie, ego-versterkende therapie, traumatherapie, speltherapie.

·         Het aanbieden van ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning aan ouders die kampen met opvoedingsvragen en systeemtherapie.

·         Medicatie-trajecten inzetten en begeleiden.

 

Altra Thuis op School (AToS)

Via Altra zijn er drie behandelaars aan de school verbonden. ATOS richt zich op zowel het kind, de ouders en de samenwerking met school. De leerling wordt individueel begeleid. Hierbij wordt gewerkt met elementen uit de rots/water training, het IK boek, sociale vaardigheidstraining enz. Thuis staat opvoedingsondersteuning centraal. De AToS medewerker ondersteunt ouders ook waar nodig op andere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan financiën, huisvesting, contacten met andere instanties, vrijetijdsbesteding voor het kind e.d. Daarnaast probeert ATOS af te stemmen op het aanbod op school en heeft ook contact met de leerkracht. De kracht van deze vorm van begeleiding is dat de driehoek school, thuis en vrije tijd met elkaar verbonden worden.  Iedere AToS medewerker heeft ruimte voor het begeleiden van ongeveer zeven gezinnen. 

 

Redenen om te verwijzen naar AToS zijn onder andere:

·         Complexe opvoedingsvragen

·         Vele falende hulpverleningstrajecten in het verleden

·         Weerstand bij ouders

·         Er liggen opvoedingsvragen en tevens een hulpvraag voor de leerling

·         Meer zicht krijgen op het gedrag van een leerling op alle leefgebieden

·         Onderzoeken welke hulpverlening/behandeling wenselijk is voor het gezin

 

Samenwerking buiten de SJSO

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Groep, Veilig thuis, Samen doen en OKT.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en William Schrikker Groep (WSG) werken middels drang en dwang maatregelen. Veilig thuis onderzoekt de signalen die vanuit school gemeld worden rond de veiligheid van een kind. Daarnaast melden wij in overleg met ouders kinderen aan bij “Samen doen” waarbij problemen spelen op meerdere leefgebieden. Tevens is er een Ouderkindadviseur (vanuit het OKT) op school die bij lichte opvoedingsvragen ondersteunt en beschikkingen maakt voor gespecialiseerde (GGZ) hulp die buiten de school plaatsvindt.

 

Fysiotherapie (Praktijk Dagmar van Motman)

Gedurende twee dagen per week is er een fysiotherapeut aanwezig in de school. De zorgcoördinator kan leerlingen aanmelden voor behandeling van de fysiotherapeut. Voor een groot aantal kinderen is het noodzakelijk dat ze behandeld worden door de fysiotherapeut. Hierbij kan oa gedacht worden aan fysiotherapie voor de fijne motoriek om zo het handschrift te kunnen verbeteren.

 

Redenen om te verwijzen naar fysiotherapie zijn onder andere:

·         Het verbeteren van de fijne motoriek

·         Het verbeteren van de grove motoriek

·         Lichaamsbewustwording vergroten

·         Vertrouwen vergroten in eigen lichaam

·         Sensorische informatieverwerkingsproblemen

 

Logopediepraktijk Osdorp

Drie dagen per week is er een logopediste werkzaam binnen de school. De zorgcoördinator kan leerlingen aanmelden voor behandeling.

 

Redenen om te verwijzen naar logopedie zijn onder andere:

·         Stotteren

·         Slissen

·         Spraak-/ taalproblematiek

·         Dyspraxie

·         Open mond gedrag

·         Kwijlen

·         Begripsproblemen

 

GGD

Iedere vrijdag is er een schoolarts van de GGD op school aanwezig. (zie eerder beschreven info).

 

Skoolsupport (Carehouse)

Vier middagen per week biedt Skoolsupport naschoolse behandeling aan leerlingen van de Mr de Jonghschool. De behandeling is gericht op het vergroten van sociale vaardigheden, omgaan met emoties, voorbereiding VO en evt andere (persoonlijke) leerdoelen van de leerlingen. Aanmelding bij Skoolsupport loopt via indicatie vanuit de CVB (Commissie van Begeleiding) van de school.

 

Special Heroes

Special Heroes biedt een na-schools sportaanbod op school.

 

Cultuurpartners

Concertgebouw, art4elkaar, muziekschool en Mocca
Comments