Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs: wat houdt dat in?
Het Speciaal Onderwijs (SO) in Nederland biedt onderwijs en zorg aan kinderen die om uiteenlopende redenen niet in het reguliere basisonderwijs of in het reguliere voortgezet onderwijs terecht kunnen. De problemen rond het kind (en soms ook rondom het gezin) zijn zo ingewikkeld, dat plaatsing op en school voor Speciaal Onderwijs nodig is. Het Speciaal Onderwijs is verdeeld in 4 clusters, ieder met zijn eigen specialisme.
 
  • cluster 1 - voor blinde of slechtziende kinderen.
  • cluster 2 - voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.
  • cluster 3 - voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of voor kinderen die langdurig ziek zijn.
  • cluster 4 - voor kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen en/of kinderpsychiatrische stoornissen.
De Gerhardschool is een cluster 4 school.
 
SBO of SO?
De namen Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) worden regelmatig door elkaar gehaald.
  • Het Basisonderwijs en het Speciaal Basisonderwijs zijn vormen van regulier onderwijs en vallen daarmee onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Het Speciaal Basisonderwijs biedt onderwijs en zorg aan kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden.
  • Het Speciaal Onderwijs valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC).