Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Wij werken met 5 gelijke schooldagen. De schooltijden voor onze leerlingen zijn op alle weekdagen
  • van 08:40 uur tot 14:05 uur.
De school opent 's ochtends om 08:30 uur haar deuren. Bij binnenkomst gaan de leerlingen onder toeziend oog en onder begeleiding van ambulante medewerkers naar hun eigen groep. In hun eigen groep worden zij ontvangen door hun groepsleerkracht. De lessen beginnen stipt om 08:45 uur.

Alle kinderen blijven de hele dag op school en gaan tussen de middag niet naar huis. Op een schooldag wordt er 2 maal buiten gespeeld. ’s Morgens is er een pauze van 15 minuten. ’s Middags wordt er 20 minuten buiten gespeeld. Vanzelfsprekend is er in alle pauzes voldoende toezicht. De jonge kinderen spelen gescheiden van de oudere kinderen.  Vakanties en vrije dagen 2018 - 2019


Studiedag, leerlingen vrij maandag 8 oktober 2018  
Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
 Studiedag, leerlingen vrij woensdag 7 november 2018  
 Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
 Studiedag, leerlingen vrij vrijdag 25 januari 2019  
 Voorjaarsvakantie maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019
 Studiedag, leerlingen vrij woensdag 13 maart 2019  
 Studiedag, leerlingen vrij vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag -
 aansluitend meivakantie)
  
 Meivakantie maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
 Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019
 Junivakantie maandag 10 juni 2019 t/m vrijdag 14 juni 2019
 Studiedag, leerlingen vrij vrijdag 12 juli 2019  
 Zomervakantie maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019
 Eerste schooldag 2019-2020 maandag 26 augustus 2019  

- Nota bene : de leerlingen hebben nog één maal in het jaar één dag vrij i.v.m. de groepsbesprekingen. De datums zullen zo spoedig als mogelijk aan gecommuniceerd worden.