Schoolgids en -plan

Schoolgids
Alle belangrijke informatie voor ouders/verzorgers is terug te vinden in onze schoolgids. De schoolgids is een document waarmee de school ouders, leerlingen, overige betrokkenen en geïnteresseerden informeert over de gang van zaken op de Gerhardschool.
 
De schoolgids is ook een verantwoordingsdocument waarmee de Gerhardschool verantwoording aflegt, via stichting Orion, aan de inspectie van het onderwijs.
 
De schoolgids is een product van de directie, het management team (MT), het team en de medezeggenschapsraad (MR). Een ieder heeft zijn eigen rol gehad bij de tot stand koming van deze schoolgids. De schoolgids is goedgekeurd door de MR van onze school.
 
Bij het opstellen van deze schoolgids is uitgegaan van de Orionrichtlijnen en van de geldende wet- en regelgeving. 
 
Op deze pagina kunt u de schoolgids van de Gerhardschool downloaden en inzien.

In het schoolplan 2019-2023 staat het beleid voor de komende jaren beschreven.
 


Ċ
Astrid Louweret,
9 dec. 2020 04:58
Ċ
Anna Both,
19 dec. 2019 03:24