Schoolgids en -plan

Schoolgids
Alle belangrijke informatie voor ouders/verzorgers is terug te vinden in onze schoolgids. De schoolgids is een document waarmee de school ouders, leerlingen, overige betrokkenen en geïnteresseerden informeert over de gang van zaken op de Gerhardschool.
 
De schoolgids is ook een verantwoordingsdocument waarmee de Gerhardschool verantwoording aflegt, via stichting Orion, aan de inspectie van het onderwijs.
 
De schoolgids 2016-2017 is een product van de directie, het management team (MT), het team en de medezeggenschapsraad (MR). Een ieder heeft zijn eigen rol gehad bij de tot stand koming van deze schoolgids. De schoolgids is goedgekeurd door de MR van onze school.
 
Bij het opstellen van deze schoolgids is uitgegaan van de Orionrichtlijnen en van de geldende wet- en regelgeving. 
 
Op deze pagina kunt u de schoolgids van de Gerhardschool voor het schooljaar 2016-2017 downloaden en inzien.

In het schoolplan 2015-2019 staat het beleid voor de komende jaren beschreven.
 


Ċ
Jelka Bröcheler,
19 jul. 2018 05:56
Ċ
Erik Scheerder,
21 sep. 2018 06:39
Ċ
Erik Scheerder,
21 sep. 2018 06:43
Ċ
Jelka Bröcheler,
20 feb. 2018 08:46
Ċ
Erik Scheerder,
14 sep. 2018 03:02
Ċ
Erik Scheerder,
18 aug. 2015 11:08