Toelaatbaarheidsverklaring

Toelaatbaarheidsverklaring
De meeste leerlingen die worden aangemeld op de Gerhardschool hebben een toelaatbaarheidsverklaring of er is een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Een toelaatbaarheidsverklaring wil zeggen, dat de leerling behoefte heeft aan extra hulp in het onderwijs (met leren en met gedrag) als gevolg van gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Deze indicatie wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.

Als de leerling nog niet over een toelaatbaarheidsverklaring beschikt kan de school waar de leerling nu naar school gaat contact opnemen met:
  • Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen www.swvamsterdamdiemen.nl 
  • SWV Primair Onderwijs Zaanstreek www.swvpozaanstreek.nl/
  • SWV Waterland (voor kinderen uit de regio Waterland, exclusief Volendam en Marken) www.swvwaterland.nl
  • PAS (voor kinderen uit regio Amstelland Zuid en de Veenlanden) www.swv2902.nl
Zij bekijken, samen met de huidige school van de leerling, of de leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring en wat er nog nodig is om de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring te kunnen doen.