Toelating

Toelating op de Gerhardschool
Als een leerling wordt aangemeld voor onze school, wordt er door de zorgcoördinator een afspraak gepland met de ouders. Na dit gesprek wordt het dossier van de leerling opgevraagd en het dossier wordt vervolgens voorgelegd aan de Commissie van Begeleiding. Op basis hiervan wordt bekeken of wat de Gerhardschool te bieden heeft, aansluit bij de onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling.
 
Contactpersoon aanmelding: mevrouw M. Kromhout (gedragsdeskundige)
 
Valentijnkade 62
1095 JL Amsterdam
Telefoon: 020 - 665 18 11