Over de school

 
Leerlingpopulatie

De Gerhardschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO). Onze school biedt onderwijs, zorg en opvoeding aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of kinderpsychiatrische stoornissen. De school behoort tot de zogenaamde cluster 4 scholen.

 

Op de Gerhardschool is plek voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De groepsgrootte varieert van 12 tot 14 leerlingen. 

 

Op het moment dat een kind op onze school een plaats krijgt is er sprake van een problematische leerontwikkeling en/of een moeizame sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit uit zich in allerlei gedragsproblemen thuis, op straat maar ook op de basisschool. Door de gedragsproblemen dreigt het kind de aansluiting met de maatschappij te missen. Op de Gerhardschool wordt elk kind een nieuwe kans geboden. Hierbij is het belangrijk dat de ouders en de school samenwerken.

 

Naast onderwijs en zorg biedt de school ook opvoeding aan de kinderen. Veel van de kinderen hebben een minder realistisch zelfbeeld en hebben moeite om hun gevoelens op een goede manier te uiten. In de groepen wordt systematisch aandacht besteed aan goed gedrag, waarden, normen en omgangsregels. De kinderen wordt geleerd om problemen op een acceptabele wijze op te lossen.

 

Het onderwijs, de zorg en de opvoeding op de school worden verzorgd door een zeer gemotiveerd team van medewerkers. Een team dat zich met hart en ziel inzet om uit ieder kind het beste naar boven te halen. Om de leerlingen te stimuleren vaardigheden te ontwikkelen, waarmee alle kinderen worden voorbereid wordt op deelname aan de maatschappij van morgen.

 

 

Onze missie

Onze missie luidt: "De Gerhardschool biedt goed onderwijs, opvoeding en passende zorg aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen waardoor zij de best mogelijke kans van slagen krijgen om te functioneren in de maatschappij van morgen."


Hoewel ieder kind uniek is, hebben alle kinderen op de Gerhardschool één ding gemeen: ze hebben een probleem met het volgen van onderwijs op een basisschool als gevolg van hun gedrag. De gedragsproblemen op de basisschool zijn vaak zo erg dat het niet verantwoord is voor het kind om daar langer te blijven. De gedragsproblemen doen zich niet alleen voor op de basisschool, maar ook thuis, op straat en op de sportvereniging.

 

De Gerhardschool probeert als onderwijsinstelling samen met ouders/verzorgers de juiste hulp te bieden. Dat kan door enerzijds goed onderwijs aan kinderen te geven en anderzijds door opvoedkundige ondersteuning aan ouders en kinderen te bieden. Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers aan de ene kant en school aan de andere kant is van essentieel belang om tot de gewenste resultaten te komen.

 

Onze visie

De visie is teambreed opgesteld en wordt jaarlijks herzien. De visie is bijgevoegd als bijlage onderaan deze pagina. 

 

Onze slogan: "Leerling aan zet"

Na het herzien van de missie en de visie in het voorjaar van 2015 heeft het team van de Gerhardschool gebrainstormd over een nieuwe slogan passend bij de nieuwe missie en visie. Wij waren op zoek naar een slogan die past bij ons streven om hoge verwachtingen bij de leerlingen zelf te stimuleren, om onze leerlingen zich meer zich verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen ontwikkeling, beter te leren plannen, te leren reflecteren en te stimuleren om keuzes te maken. Dit heeft geleid tot onze nieuwe slogan Leerling aan zet.

  
Ċ
Jelka Bröcheler,
20 feb. 2018 08:45
Ċ
Erik Scheerder,
26 jul. 2016 23:50
Ċ
Jelka Bröcheler,
20 feb. 2018 08:45
Ċ
Jelka Bröcheler,
20 feb. 2018 08:45
Ċ
Jelka Bröcheler,
20 feb. 2018 08:45