Organisatie

Directie

 • De Gerhardschool heeft twee directeuren. Samen met de zorgcoördinator en de twee teamleiders vormen zij het management team (MT) van de school.
Onderwijsgevend personeel
 1. Groepsleerkrachten: de groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs, onderhouden de contacten met de ouder(s) en/of verzorger(s) en hebben de directe verantwoording over hun groep.
 2. Groepsondersteunende leerkrachten: de groepsondersteunende leerkrachten geven extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast vervangen zij een groepsleerkracht bij verlof, ziekte of afwezigheid.
 3. Vakleerkracht bewegingsonderwijs: iedere groep heeft tweemaal per week bewegingsonderwijs. Deze vakleerkracht is 4 dagen per week op school.
 4.  

Onderwijsondersteunend personeel

 1. Administratief medewerkster
 2. Conciërge

 Specialisten

 1. Teamleiders: de twee teamleiders (onderbouw en bovenbouw) zijn gespecialiseerde leerkrachten. Zij zorgen voor de begeleiding en coaching van de nieuwe leerkrachten en van de leerkrachten die al langer op school werken. De teamleiders houden ook het leerlingvolgsysteem bij, hierin worden de leervorderingen van de leerlingen bijgehouden. De twee bouwcoördinatoren maken deel uit van het MT van de school.

Extra ondersteuning

 1. Zorgcoördinator: de zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de afstemming tussen het onderwijs en de zorg op school en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden. De zorgcoördinator is onderdeel van het MT, is voorzitter van de leerlingbesprekingen en is voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB)..
 2. Orthopedagoog: zij richt zich op het verstandelijk functioneren, de persoonlijkheidsontwikkeling en het gedrag van leerlingen. Zij is lid van de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school.
 3. Schoolarts: De schoolarts is in dienst van de GG&GD. Zij is verantwoordelijk voor een juiste signalering, diagnosticering en advisering betreffende de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. De schoolarts heeft zitting in de Commissie van Begeleiding.
 4. Schooltandarts: Deze is in dienst van de Schooltandartsendienst en bezoekt 2 keer per jaar de school. Ouders moeten toestemming geven voor de halfjaarlijkse controle en behandeling. Kijk voor meer informatie op  https://jtv-amsterdam.nl/
 5. Gecertificeerde bedrijfshulpverleners: de school heeft 8 gecertificeerde bedrijfshulpverleners.
 6. Logopedist