Naar een andere school

Begeleiding naar een andere vorm van onderwijs

De Gerhardschool volgt een stappenplan bij begeleiding naar een tussentijdse andere vorm van onderwijs. U kunt voor vragen en informatie hierover terecht bij onze zorgcoördinator mevrouw A. van Erp


SBO of SO?
De namen Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) worden regelmatig door elkaar gehaald.
  • Het Basisonderwijs en het Speciaal Basisonderwijs zijn vormen van regulier onderwijs en vallen daarmee onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Het Speciaal Basisonderwijs biedt onderwijs en zorg aan kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden.
  • Het Speciaal Onderwijs valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC) en biedt onderwijs en zorg aan kinderen met zeer ernstige problematiek.