Gebouw

 

Geschiedenis van onze school
Ons pand is ontworpen door stadsarchitect Allard Remco Hulshoff en opgeleverd in 1921. Tot 1939 waren er twee scholen voor gewoon lager onderwijs (GLO) gevestigd in het pand. In het linker deel van het pand zat de Katrinischool en in het rechter deel de Valentijnschool. Op 3 september 1939 startte de Gerhardschool in het pand aan de Valentijnkade. Hiermee was de Gerhardschool één van de eerste scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam.
 
Herkomst naam van de school: AH Gerhard

De Gerhardschool is genoemd naar Adrien Henri Gerhard (Lausanne, 7 april 1858 - Bakkum, 3 juli 1948). Hij was een Nederlands politicus, vrijdenker, onderwijsspecialist en bestuurder van SDAP-huize. De rode bovenmeester stamde uit een geslacht van kleermakers. Ook zijn vader Hendrik Gerhard was kleermaker, maar was daarnaast een vakbondsleider en een pionier van de sociale beweging. Adrien volgde de Rijksnormaalschool te Hoorn en werd in 1882 op 24-jarige leeftijd hoofd van een school in Amsterdam. Gerhard was lid van de Volkskiesvereniging De Unie in de hoofdstad. In 1894 was hij als een der twaalf apostelen medeoprichter van de SDAP, maar sloot zich pas drie jaar later bij die partij aan. Hij kwam in 1913 in de Tweede Kamer voor de SDAP en werd een alom gewaardeerd onderwijswoordvoerder, naar wie graag geluisterd werd. Hij sprak met een onvervalst Amsterdams accent. Hij bleef Kamerlid tot 1931. Van 1913 tot 1935 was hij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Van 1916 tot 1935 was hij tevens gedeputeerde van die provincie. Gerhard was zijn leven lang actief vrijdenker en propagandist van de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Zo sprak hij geregeld voor de V.R.O. (Vrijdenkers Radio Omroep). Hij overleed in 1948 in Bakkum op 90-jarige leeftijd.

In diverse plaatsen in Nederland zijn in het verleden scholen naar hem genoemd, onder meer in Amsterdam, Haarlem, Schiedam en Utrecht.

 
Renovatie van de school
In het schooljaar 2008-2009 is het gebouw grondig gerenoveerd. De sfeer en de stijl van het pand (jaren '20, Amsterdamse school) zijn behouden gebleven. Wij hebben nu echter ook de beschikking over alle moderne faciliteiten van deze tijd. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe gymzaal aangebouwd, is er een klimaatbeheersingssysteem aangebracht en hebben wij de beschikking over digitale schoolborden.
 
De school beschikt over een ruim schoolplein met een schooltuin aan de achterzijde van de school. Het schoolplein is een afgesloten binnenplein. Hierdoor is het een veilige plek voor onze leerlingen om buiten te gaan spelen. We hebben de beschikking over 9 klaslokalen voor 9 groepen. Daarnaast heeft de school een centrale hal, een bibliotheek, een handvaardigheidlokaal, een ruimte waar muziekles kan worden gegeven, een gymzaal, een speellokaal en diverse ruimtes voor stafleden en/of disciplines. Wij ervaren ons pand als karakteristiek en prettig.
 
 
Relatie wijk
Slechts enkele leerlingen wonen op loopafstand van de school. De relatie met de wijk is om die reden anders dan bij reguliere basisscholen. Het team van de Gerhardschool staat in open contact met de direct omwonenden c.q. met de bewoners aan de Valentijnkade
 
Hoe ziet de school eruit? 

Hier kunt u een selectie foto's van ons gebouw bekijken om alvast een indruk te krijgen hoe de school eruit ziet.  

 

 

  

 
 
 
 
 

 
Hoe zag de school eruit? 

Hier volgen wat foto's uit ons archief.