Medezeggenschap

De Gerhardschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit één ouder 
en 3 personeelsleden. De MR is nauw betrokken bij het beleid van de school. De MR heeft structureel overleg met de directie van de school en geeft instemming of advies over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school zoals omschreven in de wet op de medezeggenschap.
 
Daarnaast is de MR vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Orion. Voor meer informatie over de MR kunt u zich wenden tot de leden van de MR.
 
Samenstelling van de MR
 
Personeelsgeleding
Mevr. S. Vis
Mevr. D. Hofstra
Mevr. J. van dijk
Mevr. R. Kemp
Dhr. N. van Leeuwen

 
Oudergeleding
Er is ruimte voor ouders zich aan te melden