Leerlingzorg

De zorg: algemeen

Om onze kinderen een goede begeleiding te geven streven wij ernaar elke medewerker binnen de school daarbij te betrekken. We noemen dat ook wel ‘de zorg voor kinderen’. Aangezien elke medewerker een eigen deskundigheid heeft, zijn er afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling bij deze begeleiding.

 

De Gerhardschool is een school die gespecialiseerd is in het werken met kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of kinderpsychiatrische problemen. De school hanteert een zorgmodel op drie niveaus:

  • algemeen (de werkwijze in de verschillende groepen)
  • specifiek (de ondersteuning aan individuele leerlingen door specialisten)
  • extern (ondersteuning van buiten de school)

 

De zorgcoördinator

De Gerhardschool heeft een zorgcoördinator in dienst. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de afstemming tussen het onderwijs en de zorg op school en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden. De zorgcoördinator is voorzitter van de halfjaarlijkse groepsbesprekingen en geeft sturing aan de evaluatie van de ontwikkelingsperspectieven. Daarnaast coördineert de zorgcoördinator de zorgvraag van een leerling en het mogelijke zorgaanbod, zowel binnen als buiten school.

 

Zorgprofiel

De kracht van de Gerhardschool zit in de volgende 3 punten:

  • Een krachtig pedagogisch klimaat.
  • Een leeraanbod dat is afgestemd op individuele leerlingen.
  • Een zorgaanbod dat er op is gericht leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijs.

 

In de groepen zitten doorgaans niet meer dan veertien kinderen. Iedere groep heeft één gekwalificeerde groepsleerkracht. Alle medewerkers van de school hebben veel ervaring in het werken met kinderen met ernstige gedragsproblemen en zijn in staat om de kinderen weer een positief zelfbeeld te geven. Dat is nodig om het leren van de kinderen op gang te brengen. De school volgt zoveel als mogelijk dezelfde programma’s als op een reguliere basisschool. Daarnaast wordt er ook veel tijd gereserveerd voor zorg en opvoeding.

 

Veel van de kinderen op onze school hebben moeite om op een goede manier met elkaar en/of volwassenen om te gaan. In de groepen wordt dagelijks tijd vrijgemaakt om te leren hoe je met boosheid en teleurstelling kunt omgaan en hoe je rekening kunt houden met de gevoelens van kinderen en volwassenen. Kinderen leren elke dag en worden aangespoord om op een andere manier te denken als het even mis dreigt te gaan. Dat is een moeilijk en langdurig proces.

 

De school biedt structuur, regelmaat en voorspelbaarheid. Alle kinderen hebben daar behoefte aan en gaan daarom iedere dag met plezier naar school. 

 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Zorgcoördinator mevrouw A. Van Erp