Klimaat

Het klimaat op de Gerhardschool
De uitgangspunten bij het vormgeven van ons (ortho)pedagogisch en het (ortho)didactisch klimaat zijn:
 
  • Positieve benadering
  • Kleine groepen onder leiding van gedragsspecialisten
  • Kinderen laten leren op hun eigen niveau
  • Het bieden van een duidelijk structuur
  • Voorspelbaar handelen als schoolorganisatie

Het (ortho)didactische klimaat in de praktijk
Ons uitgangpunt is dat wij een (ortho)didactisch klimaat creëren waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat leerlingen op hun individuele niveau en tempo werken. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met leren krijgen meer instructie. Als dit nodig is krijgen zij ook extra ondersteuning binnen school (bijvoorbeeld leesbegeleiding of logopedie). Leerlingen die juist verder zijn met leren worden cognitief uitgedaagd met vervolg- en verdiepingsopdrachten.

 
Het (ortho)pedagogische klimaat in de praktijk
Ons uitgangpunt is dat wij een (ortho)pedagogisch klimaat creëren waarin de kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen.  

 
Wellicht aardig om te vertellen: reguliere scholen, sbo-scholen, scholen voor speciaal onderwijs, zorginstellingen en instellingen voor onderwijsbegeleiding komen bij ons kijken naar ons pedagogisch klimaat. Hier zijn wij trots op!